بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/23
کل خالص ارزش دارائی ها 151,684,517,071 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,369,441 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,369,441 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,403,315 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 64,017

صندوق میعاد ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/05

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

شركت تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پور، مرتضي احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها