اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/31
کل خالص ارزش دارائی ها 1,833,950,847,339 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 79,442 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 79,442 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 79,895 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 23,085,178

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/05

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

شركت تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

فرشته فلاح اقبال پور، سارا گوهري اناركي، شيوا قرباني

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان